Verwijzers

PersonaCura is een bovenregionale, derdelijns aanbieder voor hoog-specialistische GGZ met specifieke expertise op het gebied van hoog-complexe ouderenpsychiatrische diagnostiek en de behandeling van co-morbide persoonlijkheidsproblematiek.

Wanneer verwijzen?

Bij recidiverende problematiek speelt onderliggende persoonlijkheidsproblematiek vaak een rol. Ook bij aanhoudende diagnostische onduidelijkheid kunt u aan PersonaCura denken.

Wij bieden specialistische diagnostiek, consultatie en behandeladviezen aan senioren, hun naaste omgeving en betrokken zorgverleners, wanneer reguliere behandeling niet gebaat heeft of problemen steeds recidiveren. Daarnaast bieden we specialistische en innovatieve behandeling aan senioren bij wie (co-morbide) persoonlijkheidsproblematiek een primaire rol speelt in het ontstaan of in stand houden van psychische klachten of gedragsstoornissen. Bij deze patiënten is er momenteel vaak sprake van onder-diagnostiek en onder-behandeling.

Aanmelden en verwijzen

Verwijzen naar PersonaCura kan uitsluitend door u als huisarts of medisch specialist, middels het aanmeldformulier of via ZorgDomein.

Na ontvangst van de verwijzing wordt de aanmelding nauwkeurig bekeken; indien er aanvullende vragen van onze kant zijn, nemen wij contact op met u als verwijzer. Daarna nemen wij zo snel mogelijk contact op uw patiënt.

Heeft u tussentijds vragen, of wenst u overleg, neem gerust contact met ons op. Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 088-0162636 of via 088-016 25 00, alle werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

Contact

PersonaCura
Korvelseweg 187, Tilburg
tel: 088-0162636 of 088-0162500
e-mail: personacura@ggzbreburg.nl

||