Klachten

Met welke klachten kunt u bij PersonaCura terecht?

PersonaCura biedt behandeling aan cliënten met een psychische klachten, zoals:

  • emotionele instabiliteit;
  • perfectionisme,
  • sterke onzekerheid,
  • somberheid,
  • angst,
  • nare ervaringen in het verleden,
  • lichamelijke klachten die medisch niet (voldoende) verklaard kunnen worden,
  • gedragsproblemen,
  • aanhoudende moeite met het aanpassen aan het ouder worden.

 

||