Nieuws

Persoonlijkheidsstoornissen: levensloopbenadering zinvol

De laatste decennia is er in toenemende mate aandacht voor een levensloopperspectief op psychiatrische stoornissen. Deze aandacht komt terug in de opbouw van de dsm-5 (apa 2013), die de opeenvolging van psychische stoornissen gedurende de levensloop weerspiegelt. Verder is er in de beschrijvingen van de verschillende classificatiecriteria geregeld aandacht voor manifestaties op verschillende leeftijden en zijn secties over ‘Ontwikkeling en beloop’ opgenomen voor de verschillende psychische stoornissen.

Levensloopbenadering heeft zin
Persoonlijkheidsstoornissen hebben in veel gevallen een chronisch, maar tevens fluctuerend beloop van symptomen. De (vroeg)detectie ervan vereist gerichte aandacht voor en kennis over de specifieke levensfase waarin de patiënt verkeert, vanaf de adolescentie via de volwassenheid tot de laatste levensfase. Interventies dienen rekening te houden met de ontwikkelingstadia van de aandoening, de ontwikkelingsfase (met bijbehorende -taken) waarin de patiënt zich bevindt en de veranderende systeemfactoren.
Health management is inherent aan een levensloopbenadering en kan model staan voor een continu management van de kwetsbaarheid die verbonden is met persoonlijkheidsstoornissen door de levensloop, of er nu sprake is van acute symptomen of niet. 

Lees hier het hele artikel dat onlangs verscheen in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

 

||