Nieuws

Nieuw perspectief voor ouderen met een complex karakter

Behandeling van persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen is - wereldwijd - een nog onontgonnen terrein. Hoewel er voor jongere volwassenen de laatste 25 jaar volop behandelmogelijkheden ontwikkeld zijn, heerst tot op heden het idee dat behandeling van ouderen onbegonnen werk is. Met de promotie van Arjan Videler op 2 december is daar verandering in gekomen. Zijn proefschrift is daarom getiteld ‘Treatment of personality disorders in older adults: Beyond therapeutic nihilism’ oftewel ‘Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: Het therapeutisch nihilisme voorbij.’ De conclusie van het proefschrift is dat behandeling van persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen wel degelijk haalbaar is en effectief kan zijn.

Therapie zinvol
Mensen met een complex karakter lijden veelal aan zichzelf. Vaak hebben ook anderen last van hun persoonlijkheidsproblematiek. Senioren die met deze problemen kampen, vallen nu nog vaak tussen wal en schip. Het gaat echter om een snel groeiende groep die meestal te maken heeft met complexe problemen. De meesten hebben nooit eerder in hun leven therapie gehad. Terwijl uit het onderzoek van Arjan blijkt dat therapie ook op latere leeftijd zinvol kan zijn.

PersonaCura
Speciaal voor senioren met persoonlijkheidsproblematiek en hun naastbetrokkenen heeft GGZ Breburg op 1 juli het expertisecentrum PersonaCura in Tilburg geopend. In het centrum werken gespecialiseerde medewerkers van het Centrum Senioren van GGz Breburg samen op het gebied van diagnostiek, behandeling en consultatie. Het betreft een landelijk werkend derdelijns-centrum dat natuurlijk ook voor de regio zelf een aanwinst is. Arjan Videler is psycholoog en manager behandeling van PersonaCura. De resultaten van het proefschrift worden meteen in de praktijk gebracht binnen PersonaCura: deze afdeling biedt diagnostiek en psychotherapeutische behandeling voor senioren met zo’n complex karakter. Ook wordt ondersteuning en advies geboden voor naastbetrokkenen, zowel aan familie als aan professionele zorgverleners, zoals huisartsen en medewerkers van thuiszorg en verpleeghuizen.

Promotie
Het proefschrift is het eindproduct van een promotietraject, dat Arjan Videler in 2014 startte binnen een internationale samenwerking tussen Tilburg University in Nederland en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in België.

 

Meer informatie
Voor verdere informatie over het proefschrift en over PersonaCura kunt u contact opnemen met GGz Breburg, afdeling communicatie, via 088-0167160, communicatie@ggzbreburg.nl Of bezoek onze website: www.persona-cura.nl

 

||