Nieuws

GGz Breburg en Thebe slaan handen ineen

Thebe en GGz Breburg slaan de handen ineen voor de inrichting van een gezamenlijk programma en ambulant behandelteam voor kwetsbare thuiswonende ouderen, die zich niet meer zelfstandig kunnen handhaven in de eigen leefomgeving. Ook over de inrichting van een expertisecentrum voor zorg en behandeling in de regio Breda wordt momenteel nagedacht. Inmiddels is daarvoor door de beide organisaties een intentieverklaring ondertekend.

'Natuurlijk werken we al veel samen', aldus Luc Kenter, voorzitter Raad van Bestuur van Thebe. 'Maar we zijn er van overtuigd dat we onze zorg zeker nog kunnen verbeteren voor die doelgroepen die zich bevinden op het snijvlak van beide organisaties. Dat kan door nauw samen te werken en door in de  samenwerking gebruik te maken van elkaars sterke kanten en expertise.

Doelgroep

Henk van As, psychiater en directeur behandeling van Centrum Senioren van GGz Breburg, vult daarop aan: 'De doelgroep bestaat uit senioren die de behoefte hebben aan verzorging en verpleging (de expertise van Thebe), met daarnaast andere problematiek, zoals psychische problemen, Korsakow. Of gedragsproblemen door dementie, of door niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld na een beroerte)'.

Gezamenlijk

In de komende periode wordt een en ander uitgewerkt, maar gedacht wordt aan een gezamenlijk ambulant team met medewerkers vanuit beide organisaties en de inrichting van een expertisecentrum voor zorg en behandeling in Breda. De verwachting is dat de samenwerkingsovereenkomst in de eerste helft van 2017 ondertekend kan worden. De samenwerking blijft, wat beide partijen betreft, ook niet beperkt tot Thebe en GGz Breburg. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze aanpak ook met andere organisaties in de regio verder uit te werken.

||